อันดับประจำวันที่ : 08/07/24 - 14/07/24
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 86 WWBXXX7459
PLATINUM II
+29,183
2 LV 79 WWBXXX2248
SILVER II
+18,053
3 LV 81 WWBXXX1426
GOLD I
+14,936
4 LV 26 WWBXXX6032
NEWBIE
+8,100
5 LV 79 WWBXXX8787
SILVER I
+5,050
6 LV 71 WWBXXX5629
DIAMOND III
+4,921
7 LV 60 WWBXXX2455
SILVER II
+4,225
8 LV 81 WWBXXX6742
PLATINUM III
+3,469
9 LV 53 WWBXXX8281
BRONZE III
+3,151
10 LV 50 WWBXXX5505
BRONZE II
+2,928
11 LV 40 WWBXXX1814
NEWBIE
+2,926
12 LV 12 WWBXXX1746
NEWBIE
+2,459
13 LV 85 WWBXXX6648
MASTER III
+2,327
14 LV 55 WWBXXX7994
SILVER I
+1,995
15 LV 56 WWBXXX4346
BRONZE III
+1,969
16 LV 18 WWBXXX7016
NEWBIE
+1,762
17 LV 59 WWBXXX5514
BRONZE II
+1,522
18 LV 77 WWBXXX2855
PLATINUM II
+1,450
19 LV 66 WWBXXX6786
SILVER I
+1,444
20 LV 52 WWBXXX0370
NEWBIE
+1,411
21 LV 12 WWBXXX8921
NEWBIE
+1,303
22 LV 62 WWBXXX7174
SILVER II
+1,293
23 LV 48 WWBXXX9405
BRONZE II
+1,279
24 LV 64 WWBXXX4274
GOLD I
+1,272
25 LV 41 WWBXXX7534
BRONZE II
+1,267
26 LV 58 WWBXXX1776
BRONZE II
+1,255
27 LV 62 WWBXXX1367
SILVER II
+1,252
28 LV 35 WWBXXX7133
NEWBIE
+1,251
29 LV 51 WWBXXX7674
SILVER I
+1,155
30 LV 58 WWBXXX1587
BRONZE II
+1,142
31 LV 76 WWBXXX9819
PLATINUM I
+1,105
32 LV 57 WWBXXX7834
SILVER I
+972
33 LV 14 WWBXXX2748
NEWBIE
+951
34 LV 5 WWBXXX7375
NEWBIE
+927
35 LV 26 WWBXXX6520
NEWBIE
+890
36 LV 29 WWBXXX9755
NEWBIE
+877
37 LV 28 WWBXXX8861
NEWBIE
+861
38 LV 5 WWBXXX5758
NEWBIE
+859
39 LV 45 WWBXXX4235
BRONZE I
+850
40 LV 52 WWBXXX3844
NEWBIE
+846
41 LV 18 WWBXXX09633
NEWBIE
+839
42 LV 14 WWBXXX6330
NEWBIE
+810
43 LV 10 WWBXXX3679
NEWBIE
+785
44 LV 63 WWBXXX2483
SILVER I
+763
45 LV 51 WWBXXX7612
BRONZE III
+750
46 LV 84 WWBXXX2039
PLATINUM II
+743
47 LV 37 WWBXXX7563
BRONZE I
+705
48 LV 61 WWBXXX0574
SILVER III
+698
49 LV 59 WWBXXX4961
BRONZE III
+688
50 LV 7 WWBXXX6929
NEWBIE
+633
51 LV 22 WWBXXX2750
NEWBIE
+629
52 LV 24 WWBXXX7144
NEWBIE
+611
53 LV 4 WWBXXX5004
NEWBIE
+588
54 LV 52 WWBXXX0028
SILVER II
+580
55 LV 53 WWBXXX9724
SILVER I
+561
56 LV 3 WWBXXX7852
NEWBIE
+560
57 LV 5 WWBXXX7146
NEWBIE
+552
58 LV 47 WWBXXX4627
BRONZE II
+537
59 LV 29 WWBXXX1240
BRONZE II
+536
60 LV 59 WWBXXX2750
BRONZE III
+533
61 LV 36 WWBXXX3921
NEWBIE
+524
62 LV 61 WWBXXX6454
BRONZE II
+487
63 LV 10 WWBXXX5312
NEWBIE
+487
64 LV 50 WWBXXX80991
NEWBIE
+468
65 LV 4 WWBXXX2734
NEWBIE
+465
66 LV 63 WWBXXX7275
SILVER I
+459
67 LV 37 WWBXXX1245
NEWBIE
+459
68 LV 45 WWBXXX3022
BRONZE I
+427
69 LV 62 WWBXXX9290
BRONZE II
+426
70 LV 58 WWBXXX3347
BRONZE II
+422
71 LV 43 WWBXXX2208
NEWBIE
+410
72 LV 2 WWBXXX2540
NEWBIE
+391
73 LV 40 WWBXXX4265
SILVER II
+389
74 LV 46 WWBXXX6893
BRONZE I
+370
75 LV 12 WWBXXX0725
NEWBIE
+367
76 LV 4 WWBXXX5637
NEWBIE
+351
77 LV 32 WWBXXX8375
NEWBIE
+350
78 LV 49 WWBXXX0389
NEWBIE
+348
79 LV 51 WWBXXX5081
BRONZE I
+346
80 LV 8 WWBXXX3382
NEWBIE
+339
81 LV 10 WWBXXX5148
NEWBIE
+337
82 LV 18 WWBXXX5568
NEWBIE
+311
83 LV 64 WWBXXX0528
BRONZE III
+311
84 LV 19 WWBXXX5411
BRONZE I
+310
85 LV 41 WWBXXX1984
NEWBIE
+305
86 LV 45 WWBXXX3614
BRONZE II
+295
87 LV 40 WWBXXX4131
BRONZE II
+283
88 LV 63 WWBXXX3166
SILVER II
+277
89 LV 15 WWBXXX9923
NEWBIE
+252
90 LV 4 WWBXXX1787
NEWBIE
+251
91 LV 8 WWBXXX9973
NEWBIE
+248
92 LV 40 WWBXXX8165
BRONZE II
+247
93 LV 21 WWBXXX2180
BRONZE I
+246
94 LV 33 WWBXXX6338
BRONZE I
+239
95 LV 8 WWBXXX3084
NEWBIE
+238
96 LV 10 WWBXXX2548
NEWBIE
+230
97 LV 3 WWBXXX9546
NEWBIE
+216
98 LV 43 WWBXXX7911
BRONZE II
+209
99 LV 7 WWBXXX2031
NEWBIE
+200
100 LV 60 WWBXXX2489
GOLD II
+199
101 LV 25 WWBXXX2546
NEWBIE
+192
102 LV 4 WWBXXX1014
NEWBIE
+190
103 LV 15 WWBXXX5149
NEWBIE
+188
104 LV 21 WWBXXX1129
NEWBIE
+183
105 LV 40 WWBXXX0778
NEWBIE
+180
106 LV 43 WWBXXX8481
BRONZE II
+179
107 LV 0 WWBXXX3431
NEWBIE
+178
108 LV 38 WWBXXX8920
BRONZE I
+173
109 LV 26 WWBXXX3753
NEWBIE
+172
110 LV 9 WWBXXX7540
NEWBIE
+169
111 LV 5 WWBXXX4083
NEWBIE
+168
112 LV 29 WWBXXX4959
BRONZE I
+164
113 LV 21 WWBXXX8654
NEWBIE
+163
114 LV 21 WWBXXX3972
BRONZE I
+162
115 LV 6 WWBXXX7880
NEWBIE
+160
116 LV 16 WWBXXX9126
NEWBIE
+160
117 LV 4 WWBXXX9061
NEWBIE
+159
118 LV 50 WWBXXX3054
NEWBIE
+158
119 LV 32 WWBXXX2851
BRONZE I
+157
120 LV 8 WWBXXX5216
NEWBIE
+156
121 LV 33 WWBXXX8013
NEWBIE
+154
122 LV 6 WWBXXX3179
NEWBIE
+153
123 LV 27 WWBXXX0376
NEWBIE
+153
124 LV 16 WWBXXX6084
NEWBIE
+152
125 LV 7 WWBXXX1646
NEWBIE
+151
126 LV 10 WWBXXX3349
NEWBIE
+151
127 LV 10 WWBXXX2960
NEWBIE
+151
128 LV 2 WWBXXX0849
NEWBIE
+151
129 LV 7 WWBXXX2755
NEWBIE
+151
130 LV 8 WWBXXX0963
NEWBIE
+151
131 LV 7 WWBXXX9615
NEWBIE
+151
132 LV 2 WWBXXX7580
NEWBIE
+151
133 LV 26 WWBXXX5624
NEWBIE
+151
134 LV 7 WWBXXX7464
NEWBIE
+150
135 LV 9 WWBXXX0563
NEWBIE
+150
136 LV 18 WWBXXX1094
NEWBIE
+150
137 LV 5 WWBXXX9241
NEWBIE
+150
138 LV 7 WWBXXX0704
NEWBIE
+150
139 LV 19 WWBXXX7599
NEWBIE
+150
140 LV 30 WWBXXX89008
BRONZE II
+149
141 LV 2 WWBXXX4369
NEWBIE
+148
142 LV 78 WWBXXX7361
BRONZE II
+148
143 LV 51 WWBXXX9206
NEWBIE
+148
144 LV 12 WWBXXX1211
NEWBIE
+139
145 LV 3 WWBXXX3098
NEWBIE
+138
146 LV 42 WWBXXX7842
BRONZE I
+135
147 LV 7 WWBXXX2755
NEWBIE
+134
148 LV 41 WWBXXX9765
NEWBIE
+123
149 LV 43 WWBXXX3604
BRONZE II
+119
150 LV 41 WWBXXX4680
BRONZE I
+111
151 LV 28 WWBXXX0689
NEWBIE
+102
152 LV 6 WWBXXX9203
NEWBIE
+100
153 LV 46 WWBXXX5390
NEWBIE
+96
154 LV 18 WWBXXX5173
NEWBIE
+95
155 LV 33 WWBXXX9971
NEWBIE
+95
156 LV 18 WWBXXX7850
NEWBIE
+94
157 LV 52 WWBXXX1843
BRONZE II
+93
158 LV 58 WWBXXX2639
NEWBIE
+93
159 LV 38 WWBXXX8345
NEWBIE
+90
160 LV 3 WWBXXX9906
NEWBIE
+90
161 LV 28 WWBXXX7586
NEWBIE
+89
162 LV 26 WWBXXX7678
NEWBIE
+84
163 LV 48 WWBXXX2261
BRONZE III
+83
164 LV 3 WWBXXX9462
NEWBIE
+80
165 LV 11 WWBXXX4186
NEWBIE
+80
166 LV 37 WWBXXX1080
BRONZE II
+78
167 LV 64 WWBXXX1243
BRONZE I
+74
168 LV 11 WWBXXX2440
NEWBIE
+64
169 LV 9 WWBXXX9073
NEWBIE
+62
170 LV 26 WWBXXX2939
NEWBIE
+61
171 LV 29 WWBXXX6156
BRONZE I
+53
172 LV 3 WWBXXX1401
NEWBIE
+51
173 LV 4 WWBXXX9711
NEWBIE
+51
174 LV 2 WWBXXX0732
NEWBIE
+50
175 LV 6 WWBXXX8706
NEWBIE
+50
176 LV 39 WWBXXX2917
NEWBIE
+50
177 LV 33 WWBXXX5534
NEWBIE
+48
178 LV 7 WWBXXX7076
NEWBIE
+44
179 LV 0 WWBXXX78511
NEWBIE
+38
180 LV 64 WWBXXX6133
NEWBIE
+36
181 LV 24 WWBXXX4484
NEWBIE
+31
182 LV 8 WWBXXX1277
NEWBIE
+28
183 LV 28 WWBXXX2517
NEWBIE
+19
184 LV 19 WWBXXX2220
NEWBIE
+16
185 LV 51 WWBXXX9382
BRONZE I
+16
186 LV 43 WWBXXX1806
BRONZE I
+8
187 LV 34 WWBXXX7609
NEWBIE
+7
188 LV 56 WWBXXX5384
BRONZE III
+5