อันดับประจำวันที่ : 10/06/24 - 16/06/24
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 109 WWBXXX5401
GRANDMASTER
+44,809
2 LV 72 WWBXXX1948
GOLD II
+10,610
3 LV 76 WWBXXX5061
SILVER III
+8,133
4 LV 24 WWBXXX9099
NEWBIE
+7,641
5 LV 24 WWBXXX2025
NEWBIE
+7,043
6 LV 77 WWBXXX6742
GOLD II
+5,463
7 LV 77 WWBXXX2248
SILVER II
+5,185
8 LV 75 WWBXXX3811
GOLD II
+2,849
9 LV 43 WWBXXX8508
BRONZE II
+2,532
10 LV 29 WWBXXX8236
NEWBIE
+2,239
11 LV 8 WWBXXX1249
NEWBIE
+2,006
12 LV 42 WWBXXX2918
BRONZE I
+1,992
13 LV 13 WWBXXX4764
NEWBIE
+1,880
14 LV 17 WWBXXX6477
NEWBIE
+1,801
15 LV 80 WWBXXX7567
GOLD I
+1,685
16 LV 57 WWBXXX4013
SILVER II
+1,589
17 LV 52 WWBXXX1504
NEWBIE
+1,588
18 LV 36 WWBXXX9570
NEWBIE
+1,576
19 LV 56 WWBXXX5020
BRONZE I
+1,501
20 LV 75 WWBXXX9819
PLATINUM I
+1,467
21 LV 43 WWBXXX2123
NEWBIE
+1,345
22 LV 54 WWBXXX8944
SILVER I
+1,289
23 LV 48 WWBXXX9760
SILVER I
+1,223
24 LV 57 WWBXXX1194
BRONZE III
+1,202
25 LV 28 WWBXXX6265
NEWBIE
+1,199
26 LV 28 WWBXXX4052
NEWBIE
+1,186
27 LV 25 WWBXXX8422
BRONZE I
+1,039
28 LV 25 WWBXXX5803
BRONZE I
+971
29 LV 13 WWBXXX73027
NEWBIE
+959
30 LV 17 WWBXXX9738
BRONZE I
+952
31 LV 51 WWBXXX9724
BRONZE III
+939
32 LV 15 WWBXXX3596
BRONZE I
+884
33 LV 63 WWBXXX2602
SILVER II
+829
34 LV 59 WWBXXX2097
BRONZE I
+823
35 LV 27 WWBXXX5370
NEWBIE
+820
36 LV 29 WWBXXX8623
BRONZE I
+803
37 LV 56 WWBXXX3498
GOLD I
+774
38 LV 29 WWBXXX2830
BRONZE I
+752
39 LV 68 WWBXXX4322
BRONZE I
+729
40 LV 44 WWBXXX8711
BRONZE II
+713
41 LV 56 WWBXXX6046
BRONZE II
+699
42 LV 0 WWBXXX6183
NEWBIE
+685
43 LV 39 WWBXXX5505
BRONZE I
+675
44 LV 38 WWBXXX0782
BRONZE I
+673
45 LV 36 WWBXXX3890
BRONZE I
+673
46 LV 34 WWBXXX1080
BRONZE I
+672
47 LV 22 WWBXXX0132
NEWBIE
+660
48 LV 42 WWBXXX7911
BRONZE I
+650
49 LV 54 WWBXXX2296
BRONZE III
+625
50 LV 15 WWBXXX2706
NEWBIE
+611
51 LV 9 WWBXXX7690
BRONZE I
+606
52 LV 14 WWBXXX5286
NEWBIE
+601
53 LV 16 WWBXXX3752
BRONZE I
+600
54 LV 40 WWBXXX2649
BRONZE I
+597
55 LV 29 WWBXXX3687
NEWBIE
+597
56 LV 47 WWBXXX9799
BRONZE II
+593
57 LV 22 WWBXXX1961
NEWBIE
+587
58 LV 44 WWBXXX0635
BRONZE III
+581
59 LV 24 WWBXXX2152
NEWBIE
+514
60 LV 50 WWBXXX9573
BRONZE III
+511
61 LV 23 WWBXXX1325
NEWBIE
+485
62 LV 52 WWBXXX9433
BRONZE III
+471
63 LV 6 WWBXXX6422
NEWBIE
+464
64 LV 11 WWBXXX0646
NEWBIE
+459
65 LV 53 WWBXXX5336
NEWBIE
+455
66 LV 26 WWBXXX7794
NEWBIE
+453
67 LV 60 WWBXXX0739
SILVER II
+452
68 LV 41 WWBXXX2949
BRONZE II
+451
69 LV 9 WWBXXX1948
NEWBIE
+451
70 LV 61 WWBXXX7174
SILVER II
+430
71 LV 11 WWBXXX0161
BRONZE I
+427
72 LV 59 WWBXXX2489
GOLD I
+413
73 LV 29 WWBXXX6738
NEWBIE
+403
74 LV 22 WWBXXX2465
BRONZE I
+390
75 LV 12 WWBXXX7677
NEWBIE
+383
76 LV 5 WWBXXX7018
NEWBIE
+375
77 LV 40 WWBXXX8134
BRONZE II
+374
78 LV 32 WWBXXX2134
NEWBIE
+373
79 LV 46 WWBXXX8875
BRONZE II
+353
80 LV 65 WWBXXX2274
SILVER II
+344
81 LV 26 WWBXXX8387
BRONZE I
+304
82 LV 32 WWBXXX2451
NEWBIE
+303
83 LV 64 WWBXXX6786
SILVER I
+302
84 LV 35 WWBXXX9361
NEWBIE
+302
85 LV 21 WWBXXX2220
NEWBIE
+300
86 LV 38 WWBXXX2936
BRONZE III
+283
87 LV 11 WWBXXX1182
NEWBIE
+279
88 LV 41 WWBXXX2490
NEWBIE
+273
89 LV 42 WWBXXX9110
BRONZE I
+269
90 LV 43 WWBXXX4105
NEWBIE
+257
91 LV 7 WWBXXX7852
NEWBIE
+256
92 LV 10 WWBXXX3377
NEWBIE
+251
93 LV 10 WWBXXX6667
NEWBIE
+242
94 LV 7 WWBXXX1865
NEWBIE
+241
95 LV 58 WWBXXX8304
BRONZE II
+236
96 LV 37 WWBXXX4265
SILVER I
+231
97 LV 7 WWBXXX1215
NEWBIE
+230
98 LV 45 WWBXXX0998
NEWBIE
+225
99 LV 3 WWBXXX5901
NEWBIE
+223
100 LV 13 WWBXXX5985
BRONZE I
+222
101 LV 10 WWBXXX7250
BRONZE I
+218
102 LV 2 WWBXXX6309
NEWBIE
+217
103 LV 6 WWBXXX2724
NEWBIE
+215
104 LV 5 WWBXXX4806
NEWBIE
+211
105 LV 2 WWBXXX5734
NEWBIE
+201
106 LV 5 WWBXXX0703
NEWBIE
+200
107 LV 60 WWBXXX7996
SILVER II
+199
108 LV 13 WWBXXX6703
NEWBIE
+198
109 LV 38 WWBXXX6956
NEWBIE
+190
110 LV 3 WWBXXX3885
NEWBIE
+182
111 LV 31 WWBXXX6972
NEWBIE
+180
112 LV 2 WWBXXX5367
NEWBIE
+177
113 LV 56 WWBXXX5418
BRONZE II
+175
114 LV 18 WWBXXX6918
NEWBIE
+174
115 LV 60 WWBXXX1367
SILVER I
+168
116 LV 34 WWBXXX0792
NEWBIE
+167
117 LV 24 WWBXXX9755
NEWBIE
+165
118 LV 4 WWBXXX6005
NEWBIE
+162
119 LV 3 WWBXXX8603
NEWBIE
+162
120 LV 32 WWBXXX2851
BRONZE I
+161
121 LV 11 WWBXXX9814
BRONZE I
+160
122 LV 44 WWBXXX7323
SILVER I
+159
123 LV 37 WWBXXX8481
BRONZE I
+155
124 LV 9 WWBXXX5472
NEWBIE
+155
125 LV 14 WWBXXX9605
BRONZE I
+154
126 LV 3 WWBXXX4032
NEWBIE
+152
127 LV 8 WWBXXX8709
BRONZE I
+151
128 LV 2 WWBXXX3063
NEWBIE
+151
129 LV 12 WWBXXX9210
BRONZE I
+151
130 LV 2 WWBXXX9691
NEWBIE
+151
131 LV 13 WWBXXX7292
NEWBIE
+151
132 LV 8 WWBXXX2021
BRONZE I
+151
133 LV 7 WWBXXX0204
NEWBIE
+151
134 LV 4 WWBXXX0780
NEWBIE
+151
135 LV 2 WWBXXX1506
NEWBIE
+151
136 LV 21 WWBXXX3191
BRONZE I
+150
137 LV 3 WWBXXX8284
NEWBIE
+150
138 LV 60 WWBXXX4728
SILVER II
+150
139 LV 5 WWBXXX9615
NEWBIE
+150
140 LV 43 WWBXXX3614
BRONZE I
+150
141 LV 54 WWBXXX1291
BRONZE I
+147
142 LV 5 WWBXXX6313
NEWBIE
+140
143 LV 42 WWBXXX8010
NEWBIE
+118
144 LV 5 WWBXXX9078
NEWBIE
+110
145 LV 17 WWBXXX4744
BRONZE I
+105
146 LV 45 WWBXXX4130
BRONZE II
+104
147 LV 6 WWBXXX7402
BRONZE I
+100
148 LV 37 WWBXXX3238
NEWBIE
+100
149 LV 26 WWBXXX4857
NEWBIE
+100
150 LV 0 WWBXXX0184
NEWBIE
+95
151 LV 31 WWBXXX3365
BRONZE I
+94
152 LV 34 WWBXXX6740
NEWBIE
+90
153 LV 47 WWBXXX8433
NEWBIE
+88
154 LV 52 WWBXXX8169
BRONZE III
+86
155 LV 23 WWBXXX4489
NEWBIE
+86
156 LV 39 WWBXXX6055
BRONZE I
+81
157 LV 12 WWBXXX4028
NEWBIE
+79
158 LV 15 WWBXXX2707
NEWBIE
+78
159 LV 25 WWBXXX1772
NEWBIE
+76
160 LV 35 WWBXXX5568
BRONZE I
+73
161 LV 25 WWBXXX6733
NEWBIE
+71
162 LV 3 WWBXXX9721
NEWBIE
+71
163 LV 10 WWBXXX8894
NEWBIE
+70
164 LV 0 WWBXXX6449
NEWBIE
+70
165 LV 71 WWBXXX6840
SILVER II
+68
166 LV 60 WWBXXX5906
SILVER I
+60
167 LV 9 WWBXXX0566
BRONZE I
+51
168 LV 5 WWBXXX7597
NEWBIE
+50
169 LV 17 WWBXXX2789
BRONZE I
+50
170 LV 11 WWBXXX6960
BRONZE I
+50
171 LV 22 WWBXXX4665
NEWBIE
+50
172 LV 43 WWBXXX8329
BRONZE I
+50
173 LV 38 WWBXXX0675
NEWBIE
+45
174 LV 16 WWBXXX0370
BRONZE I
+41
175 LV 51 WWBXXX1843
BRONZE II
+30
176 LV 61 WWBXXX6858
BRONZE II
+28
177 LV 8 WWBXXX7705
NEWBIE
+28
178 LV 32 WWBXXX3522
NEWBIE
+25
179 LV 64 WWBXXX7350
SILVER III
+24
180 LV 28 WWBXXX6781
BRONZE I
+24
181 LV 38 WWBXXX9239
NEWBIE
+23
182 LV 37 WWBXXX1795
BRONZE II
+23
183 LV 0 WWBXXX3766
NEWBIE
+23
184 LV 28 WWBXXX5317
BRONZE I
+21
185 LV 2 WWBXXX8402
NEWBIE
+20
186 LV 38 WWBXXX5081
NEWBIE
+17
187 LV 19 WWBXXX5099
NEWBIE
+12
188 LV 15 WWBXXX6458
NEWBIE
+8
189 LV 27 WWBXXX0014
BRONZE I
+7
190 LV 21 WWBXXX8109
NEWBIE
+7
191 LV 0 WWBXXX4153
NEWBIE
+2
192 LV 62 WWBXXX3005
SILVER II
+0